+382 32 671 788

NA GAŠENJE POŽARA POTROŠENO 2.100 KUBIKA VODE

Veliki posao ovih dana pored vatrogasaca, rade i zaposleni u tivatskom “Vodovodu na čelu sa direktorom Alenom Krivokapićem, koji je stalno na terenu.. Za gašenje požara za protekla tri dana potrošeno je 2.100 kubika vode.

Saopštenje tivatskog “Vodovoda”:

Od nedelje 16. jula, od kada su počeli požari, do sada ukupno je potrošeno više od 2 100 m3vode za gašenje požara. Napominjemo da požari još nisu ugašeni tako da očekujemo značajne dodatne količine utrošene vode. Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Tivat danonoćno su na terenu svo vrijeme trajanja požara gdje se ulažu maksimalni napori da se sistem održi u funkcionalnom stanju, pogotovo odvojak „Kružni tok“, odakle se snabdjeva požarno područje vodom iz Regionalnog vodovod, preko cjevovoda DN 450 PEHD.

Takođe, ekipe DOO ViK-a Tivat sa svojim CANAL  JET vozilom učestvuju u gašenju požara na lokaciji Solila, s obzirom da se na toj lokaciji nalazi pumpna stanica „Topliš“ koja je jedina djelimična alternativa za snabdjevanja toga područja ukoliko dođe do havarije na gore pomenutom cjevovodu kao i glavna pumpna stanica kanalizacije SOLILA.

Zavisno od lokacije požara maksimalne količine vode su usmjeravani prema požarnom području što je svjesno podrazumjevalo smanjivanje pritiska na pojedinim lokacijama, naprimjer naselje Krašići – kaže se u saopštenju.