Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost Odbora direktora ViK Tivat

Poštovani građani,

 

Na sjednici održanoj u ponedeljak 29.08. ove godine, Odbor povjerenika je odbio da razmatra 23. tačku predloženog dnevnog reda, kojom je iznenada i bez prethodne najave, u petak 26.08., predsjednik Komnenović dopunio, već jednom, predloženi dnevni red. U dopuni je zatražio smjenu Odbora direktora DOO “VODOVOD I KANALIZACIJA” Tivat (“VIK” Tivat) sa obrazloženjem da smo postupali sa pažnjom lošeg privrednika, te da smo na taj način doveli u pitanje realizaciju faze (5) izgradnje kanalizacione mreže, kao i da smo isplatom bonusa (tzv.”trinaeste plate”) uticali na povećanje cijene vode građanima.

Kada smo saznali za dopunu dnevnog reda, uputili smo dopis Odboru povjerenika, u kojem smo obrazložili naš stav i apsolutno neslaganje sa razlozima zbog kojih je naša smjena zatražena. Kako Odboru povjerenika do početka sjednice, propustom ili namjerom, nije dostavljen naš dopis, dva člana Odbora direktora (Bulajić i Bošković) su tražili preko zaposlenog na portirnici Opštine da im Odbor povjerenika omogući prisustvo sjednici kada pomenuta tačka dođe na red za razmatranje, na šta je predsjednik Odbora povjerenika pristao. Kako je prilikom utvrđivanja dnevnog reda, Odbor povjerenika odbio da pomenutu tačku uvrsti u dnevni red, proceduralno je reagovao potpredsjednik Arsić ponašajući se u isto vrijeme kao tužilac i sudija iznoseći niz neistina, koje su javnosti poznate iz izvještavanja medija sa sjednice.

Zbog iznesenih neistina od strane gosp. Arsića na računa našeg rada želimo da upoznamo javnost o sledećem:

Ovaj sastav Odbora direktora preuzeo je upravljanje društvom u martu 2021.g. Stanje koje smo zatekli bilo je dobro, prvenstveno zahvaljujući menadžmentu i vrijednim radnicima. Saznali smo da postoji sudski spor nasleđen iz prethodnog perioda u kojem bivši izvođač radova ““Pfeiffer” tuži DOO “VIK” Tivat. Spor se vodi pred arbitražnim sudom u Parizu.

Problem je nastao zbog "propusta" nadzornog organa kojeg je izabrao “VODACOM”, a na koji DOO “VIK” Tivat nije mogao uticati.

Kao tužena strana se nije našla ni Opština, niti “VODACOM”, nego upravo DOO “VIK” Tivat koji je ugovorom preuzeo ulogu investitora.

Kompanije VODACOM je osnovana od strane države Crne Gore i šest opština kao jedinica za implementaciju projekata finansiranih od strane KfW Banke (izbor, projektanata, izvođača I nadzora prema FIDIC procedurama te kontrolu njihovog rada, praćenje radova, dobijenje svih dozvola uključujući i upotrebnu, praćenje svih troškova i obračuna radova, zaključno sa primopredajom završenog projekta Investitoru.

Ovaj spor nama kao novom Odboru direktora DOO “VIK” Tivat bio je vodilja za postupanje u namjeri da zaštitimo interese društva kojim upravljamo. Na taj način na sebe smo preuzeli odgovornost, a menadžment društva je konačno došao u priliku da profesionalno i bez uticaja upravlja društvom. I sve vrijeme smo radili u interesu društva i u tom pravcu smo donosili odluke, o čemu svjedoče finansijski iskazi.

U međuvremenu su počeli pregovori sa rukovodstvom Opštine o realizaciji pete (5) faze izgradnje kanalizacione mreže gdje se od nas tražilo da damo saglasnost na potpisivanje ugovora o prenosu investitorskih prava i posebnog ugovora kojim bi se DOO “VIK” Tivat opet našao u ulozi investitora, iako je ranije imao loše iskustvo kod takovog vođenja investicije. Umjesto da učimo na greškama prethodnika i da greške pokušamo ispraviti, od nas je traženo da uradimo isto.

Zbog toga smo ostali uzdržani prilikom glasanja o davanju saglasnosti na takvo ugovaranje, kako bi zaštitili DOO “VIK” Tivat od rizika vođenja eventualnog novog sudskog postupka.

Pokušali smo u više navrata naći rješenje problema, predlažući Opštini i potpredsjedniku Arsiću da se angažuju dva inženjera, jedan hidrograđevinske, a drugi građevinske struke, koji bi pratili realizaciju projekta od početka do kraja, što bi se sve preciziralo kroz ugovor.

Prethodno je kroz zapisnike i dopise Opštini sve pisano konstatovano, a odgovor je izostao.

Umjesto odgovora stigao je spreman Ugovor o prenosu investitorskih prava, praćen Posebnim ugovorom, potpisani od predsjednika Komnenovića po principu “potpiši i ti ili te čeka smjena”.

Epilog je svima dobro poznat, na pomenutoj sjednici Odbora povjerenika pokušalo se na brzinu, kroz dopunu dnevnog reda predloženu u dane vikenda, smjeniti kompletan Odbor direktora DOO “VIK” Tivat! A zašto?! Zato što smo postupali potpuno prema Zakonu o komunalnim djelatnostima koji u članu 21 kaže: poslovi investicionog održavanja ne mogu povjeriti privrednom društvu koji obavlja komunalnu djelatnost, dok u članu 46 kaže: investiciono održavanje izvršava Oština.

Opštinski organ koji je zadužen za investicije vodi upravo potpredsjednik Arsić. Zašto gospodin Arsić bježi od odgovornosti i pokušava investicione aktivnosti prebaciti na DOO “VIK” Tivat, kada organ koji vodi, za pretpostaviti je, ima sve tehničke i materijalne resurse. Pomenućemo slučaj Opština Herceg Novi i Ulcinj gdje Opštine vode investiciju, a lokalna vodovodna preduzeća samo tehnički prate realizaciju.

Potsjećanja radi napominjemo građanima opštine Tivat da, usled ovakvog djelovanju, investicija nije stala, a smim tim njena realizacija nije dovedena u pitanje od strane Odbora direktora DOO “VIK” Tivat.

Posebno se osvrćemo na riječi potpredsednika Arsića kojima krivicu za spor pred arbitražnim sudom u Parizu i eventualnu štetu od 3 mil eura pripisuje ovom Odboru, pa ističemo da su ovi navodi još jedna u nizu neistina izrečena u bijesu zbog toga sto predlog našeg razrješenja nije prošao. 

Što se tiče odluke o dodjeli bonusa zaposlenima (tzv. “Trineste plate”) i o tvrdnji predsjdnika Komnenovića da je ona povećala cijenu vode građanima, upućujemo ga ovom prilikom da se malo detaljnije informiše prije iznošenja “optužbi” na naš račun.

Na Odluku o cijenama vode saglasnost je dala Regulatorna agencija još 16.08.2021.g., a počela se primjenjivati od 01.01.2022.g. Odluka o isplati bonusa donesena je kasnije 27.01.2022.g., u skladu sa zakonom kao podsticaj zaposlenima koji su najzaslužniji za uspjeh društva.

Napominjemo da se prilikom formiranja cijena za 2023.godinu rade korekcije između utvrđenih i ostvarenih određenih troškova i prihoda iz 2021.godine među kojima nema troškova radne snage. Sveobuhvatno gledano ukupni troškovi koji ulaze u obračun korekcije po metodologiji su ostvareni u manjem iznosu nego što su bili utvrđeni i isto se najbolje vidi na primjeru troškova po osnovu nabavke vode iz regionalnog gdje je ostvaren trošak manji za 71.596,48€ i što je najbitnije ovaj trošak ulazi u korekciju cijena za 2023.godinu.

Na osnovu navedenog može se zaključiti da trošak radne snage iz 2021.g. neće uticati na povećanje cijene u narednom periodu dok će trošak koji je društvo imalo po osnovu nabavke vode iz regionalnog vodovoda, na koje je direktno uticalo društvo svojim trudim da bude manji, uticati da cijena usluga bude manja.

Svakako napominjemo da na obračun cijena usluga za 2023.g. utiču i druge stavke i druge godine tako da se o konacčnoj cijeni usluga ne može govoriti dok ne bude gotov obračun.

Nadamo se da smo, uprkos opširnosti, održali Vašu pažnju i obajasnili našu stranu priče, a na Vam je da sagledate i donesete svoj sud.

 

Odbor  direktora d.o.o. VIK Tivat

Tonino Fantić, predsjednik

Slobodan Bulajić, član

Karolina Vučinović, član

Frano Bošković, član

Rato Brajković, član

 

05.09.2022.godine

Dokumenti

Podelite ovaj post

Tagovi