Saopštenje - reagovanje

Reagovanje na saopštenje potpresjednika Arsića objavljenog u medijima dana 07.09.2022

Potpredsjedniče Arsić,

 

Ne iznenađuje nas Vaša drskost prema Odboru povjerenika, jer od kako ste postavljeni za potpredsjednika to je prosto sinonim za Vaš način rada i ponašanja. Prijetnja Odboru direktora Vododvod i kanalizacija Tivat da će biti smjenjeni, u stvari je prijetnja Odboru povjerenika da moraju postupiti, u ovom slučaju, onako kako im Vi kažete. Zaista drsko, ali u skladu sa Vašim poimanjem demokratije.

Koliko ste se pogubili u svemu ovome najbolje svjedoči činjenica da ste prije nekoliko dana pozivali člana tog istog Odbora direktora da bude u novom sazivu, iako ste znali da je kadar upravo SDP-a i da ima uzdržan stav po pitanju ugovora i posebnog sporazuma kojim ste pokušali investitorsku ulogu prebaciti sa Opštine Tivat na DOO Vododvod i kanalizacija Tivat. Danas pak kažete za njega i ostale da su nestručni i da je u pitanju hir SDP-a da nanese štetu Društvu i Opštini Tivat. Potcjenjujete građane Tivta ako mislite da Vam neko u to vjeruje.

Kao odgovorni javni funkcioneri trudili smo se da svoj posao vršimo pošteno i krajnje profesionalno. Iako različitih političkih opredjeljenja, sve razlike smo ostavili sa strane i odgovorno pristupili donošenju odluka koje su bile u najboljem interesu Društva i zaposlenih. Niko od nas ni po jednom pitanju nije glasao partijski niti politički.

Napominjemo potpredsjedniče Arsić da Vam neće poći za rukom da nas uvučete u političku priču na kojoj insistirate, zato što ne možete argumentima da se suprostavite činjenicama koje smo iznijeli. Očigledno je da bježite od odgovornosti, nemajući hrabrostiniti i znanja da vodite jednu ovakvu investiciju, iako ste zakonski i organizacijski na to obavezni.

Zato ste pokušali da teret odgovornosti svalite na DOO Vododvod i kanalizacija Tivat koje nema resurse niti kadrove, a ni zakonsku obavezu da vodi ovakvu investiciju.

Ubijeđeni smo i da će Odbor povjerenika sagledati sve argumente i postupiti u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, a Odbor direktora Vododvod i kanalizacija Tivat se više neće oglašavati po ovom pitanju, iskreno vjerujući da je, kako građanima, tako i onima koji treba da odluče o našoj sudbini, sve jasno i da imaju  sve informacije kako bi donijeli sopstveni sud.

 

Odbora direktora DOO “VIK” Tivat:

 

Tonino Fantić, predsjednik

Slobodan Bulajić, član

Karolina Vučinović, član

Frano Bošković, član

Rato Brajković, član

 

08.09.2022.godine

Dokumenti

Podelite ovaj post

Tagovi